بایسته های یک امام جماعت موفق
۱۳۹۲/۰۲/۰۲

امام جماعت، مهم ترین عضو مدیریتی مسجد است که با داشتن شرایط فقهی و دارا بودن شروط کافی برای امامت جماعت می تواند در ایجاد و چگونگی نگرش جوانان نسبت به دین و مسجد بسیار موثر باشد.

خبرگزاری شبستان: امام جماعت در هر مسجد، عاملی مهم در پیشرفت و ترقی مسجد به شمار می رود و چنان چه دارای شرایط لازم باشد تاثیری بسزا در تحولات مثبت در جوانان و در نتیجه گرایش آنان به مساجد خواهد داشت. امام جماعت، مهم ترین عضو مدیریتی مسجد است که می تواند با برنامه ریزی و عملکرد درست، زمینه مناسبی را برای پیشبرد عوامل حضور مردم در مسجد فراهم کند. درباره حضور جوانان در مسجد نیز عملکرد امام جماعت، شخصیت امام جماعت و چگونگی برخورد او با جوانان ، در ایجاد و چگونگی نگرش جوانان نسبت به دین و مسجد بسیار موثر است.

 

ویژگی های اساسی امام جماعت به ویژگی هایی می گویند که اگر امام جماعت فاقد آن ها باشد صلاحیت قرار گرفتن در جایگاه امام را ندارد. به عبارت دیگر این ویژگی ها، شرط لازم امام جماعت قرار گرفتن است از جمله این که بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال زاده، قادر به ادای صحیح نماز و دارای محبوبیت و مقبولیت باشد.

 

در مورد ویژگی های اساسی امام جماعت توجه بسیاری به ریشه و نسب وی می گردد؛ یعنی تا زمانی که امام دارای اصل و ریشه محکمی نباشد نمی توان به وی اعتماد کرد و این یکی از خلاهای موجود در بحث رهبری است که به آن توجه نمی شود.

 

ویژگی های غیر اساسی به ویژگی هایی می گویند که جزو شرایط فقهی امام جماعت نمی باشد اما برای انجام دادن وظایف محوله به امام جماعت باید وی دارای این ویژگی ها باشد. به عبارت دیگر شروط کافی برای امام جماعت شدن می باشند. در ادامه این ویژگی ها بیان می شوند:

 

- تشکیل هیات امنا: ویژگی های مدیریتی از جمله آشنایی با دانش مدیریت، ثایت بودن، توانایی تهیه امکانات مالی برای اداره امور مسجد و تعیین ساعتی مشخص برای حل مشکلات، حفظ آرامش مسجد، توانایی علمی و دارا بودن دانش لازم درباره مسائل مورد نیاز مردم، نظم، بیان ساده و شیوا، ابتکار و خلاقیت، پرهیز از هرگونه سیاسی بازی و طرفداری از گروه خاص که تشنج در مسجد و از بین رفتن فضای عبادت است جلوگیری کند.

- روابط عمومی: دوستی با افراد مسجدی مخصوصاً جوانان و نوجوانان و احترام و تواضع، درک موقعیت سنی جوانان، مخاطب شناسی، آشنایی به وسایل ارتباطی

- ویژگی های ظاهری: آراستگی ظاهری و توانایی جسمی

- مراعات اوقات نمازگزاران و حال ضعیفان

- ارائه برنامه هایی که بر جذابیت مسجد بیفزاید

- ارتباط منظم و مستمر با نمازگزاران و در صورت امکان سرکشی به منازل یا مغازه آن ها

- سرکشی امام جماعت به خانواده های شهدا و جانبازان

- احترام به شخصیت جوانان و نوجوانان و تشویق آنان در مسجد

- مسئوولیت دادن به نوجوانان در فعالیت های مسجد، راه اندازی اردوهای یک روزه یا چند روزه با هزینه شرکت کنندگان و یا کمک خیرین، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و ...

- حضور زودتر و گفت و گو با نمازگزاران

- امام جماعت سعی کند اگر معلمانی در مساجد اقامه نماز می کنند آنان را شناسایی کرده و رابطه بین آنان و دانش آموزان و جوانان را فراهم کند تا در صورت لزوم جوانان بتوانند از معلم مذکور بهره لازم را ببرند.

- امام جماعت سعی کند با جوانان رابطه دوستانه برقرار کند و بعضی اوقات با آنان ورزش کند و تفریحات سالم از قبیل کوهنوردی داشته باشد و چهره ای چند گونه از دین عرضه کند که جوان بفهمد وقتی به مسجد می رود امام جماعتش هم در دین با او همراه است و هم در تفریحات و ورزش.

- بهتر است ارتباط امام جماعت و مسجدی ها به روابط حضوری محدود نشود.

- وظیفه ائمه جماعات است که با فراهم نمودن زمینه های مساعد، آراستن و عطرآگین کردن مساجد، با چهره ای مهربان و مصمم در جلب توجه و دعوت مردم محله خود به مسجد امکان حضور هر چه بیشتر آن ها را در مساجد مقدور سازند.

- روی خوش نشان دادن امام جماعت به افراد تازه وارد به مساجد سهمی بالا در نزد آن ها در این اماکن داشته و موجب بالندگی و رشد فکری و عقلی آنان می گردد.

- طرح پرسش های مذهبی، علمی پس از نماز از سوی امام جماعت و اهدای جوایز به افراد برنده

- معرفی کردن افراد مومن و موفق در مسجد به دیگر مومنان و نمازگزاران و تشویق آن ها

- تشکیل اردوهای تفریحی به همراهی امام جماعت مسجد برای افراد مسجدی

- تشکیل کلاس هاس تابستانی و آموزشی با حضور امام جماعت برای آشنایی با جوانان و تبادل فکری با آن ها

درک موقعیت سنی مخاطبین.