قرائت مفاهیم قرآنی
۱۴۰۰/۰۸/۲۴

قرآن کلام مقدس الهی است، برنامه‌ای جامع که به بیان همه مفسران و فعالان قرآنی، هر آنچه را که حقیقتا در زندگی انسان مهم است تحت پوشش خود قرار می‌دهد و هیچ سوال و دغدغه‌ای نیست که در قرآن مغفول مانده باشد. از سویی دیگر، به کار بستن این برنامه الهی و ورود همه جانبه آن به زندگی ما، نیازمند فهم دقیق و تدبر در قرآن است. همچنانکه مقام معظم رهبری(دامت‌برکاته) می‌فرمایند: "اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشویم. این تلاوت هم و این حفظ قرآن هم و این انس با قرآن هم به ما در این جهت کمک می‌کند. اگر درس گرفتن از قرآن نمی‌بود، این همه به ما توصیه نمی‌کردند که قرآن را تلاوت کنیم. همه‌ این مقدمات، تلاوت و آنچه که تلاوت را ترویج می‌کند در جامعه که همین صدای خوش و لحن خوش است و اینها جزو این مؤلفه‌هایی است که تلاوت را رواج می‌دهد در جامعه و دل‌ها را به سمت آن مشتاق می‌کند برای فهم معارف قرآنی است".

قرآن کلام مقدس الهی است، برنامه‌ای جامع که به بیان همه مفسران و فعالان قرآنی، هر آنچه را که حقیقتا در زندگی انسان مهم است تحت پوشش خود قرار می‌دهد و هیچ سوال و دغدغه‌ای نیست که در قرآن مغفول مانده باشد. از سویی دیگر، به کار بستن این برنامه الهی و ورود همه جانبه آن به زندگی ما، نیازمند فهم دقیق و تدبر در قرآن است.
همچنانکه مقام معظم رهبری(دامت‌برکاته) می‌فرمایند: "اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشویم. این تلاوت هم و این حفظ قرآن هم و این انس با قرآن هم به ما در این جهت کمک می‌کند. اگر درس گرفتن از قرآن نمی‌بود، این همه به ما توصیه نمی‌کردند که قرآن را تلاوت کنیم. همه‌ این مقدمات، تلاوت و آنچه که تلاوت را ترویج می‌کند در جامعه که همین صدای خوش و لحن خوش است و اینها جزو این مؤلفه‌هایی است که تلاوت را رواج می‌دهد در جامعه و دل‌ها را به سمت آن مشتاق می‌کند برای فهم معارف قرآنی است".
ایده(نمایش ایده)
قرائت مفهومی قرآن
توضیح اجمالی
در مساجد رایج است که شبی یک صفحه قرآن خوانده می‌شود ولی اکثر افراد متوجه مفهوم و تفسیر آیات تلاوت شده نمی‌شوند لذا متنی از متنخب تفاسیر آماده شود که قرائت شود و مربوط به صفحه خوانده شده باشد و همراه با بیانی جذاب و شیوا نگاشته شود بسیار در فهم قرآن تاثیرگزار است.
توضیح تفصیلی
می‌توانیم هر شب یک آیه را از صفحه‌ای که قرار است تلاوت شود، برگزیده و معنا و مفهوم آن را بیان کنیم. بسیار پسندیده است که آیه انتخابی در ارتباط با مسائل روز جامعه مطرح شده و با آنها پیوند داشته باشد.
مسأله
فهم صفحه خوانده شده در هر شب.
پشتوانه نظری
فهم قرآن در روایات بسیار تاکید شده است تا جایی که خواندن یک آیه با فهم از 10000 ختم قرآن بالاتر است.
بایدها
متن باید همیشه آماده باشد و بیان آن جذاب و به روز و مرتبط با مسائل روز و مبتلابه باشد. همچنین خواننده آن مسلط بر متن باشد.