مسجد و جوان 17/مسجد، فرقه های نوظهور وجوانان
۱۳۹۴/۰۷/۰۵

" فَتَقَطّعوا أمرَهم بینهم زُبُرًا کلُّ حزبِ بمالدَیهم فرِحون* فذَرهم فی غَمرَتِهِم حتّی حینٍ " {مردم از امردین بریدند وفرقه فرقه شدند وهرگروهی به آنچه نزد خود می پسندیدند دلخوش گشتند} سوره مومنون آیات53و54 در دنیایی که هر دین و مذهبِ خودساخته ای أنا الحق گویان به دنبال جذب جاهلان و جوانانِ ساده اندیش است تکلیفِ مبلّغان اسلام ناب است تا کام تشنۀ جوانانِ حق طلب را با بیانِ زیبایی های دینِ اسلام آشنا نمایند. از این روی روحانی مسجد نیز به اندازه توان خود در این روشنگری سهیم است.

بسم الله الرحمن الرحیم

" فَتَقَطّعوا أمرَهم بینهم زُبُرًا کلُّ حزبِ بمالدَیهم فرِحون* فذَرهم فی غَمرَتِهِم حتّی حینٍ "

 {مردم از امردین بریدند وفرقه فرقه شدند وهرگروهی به آنچه نزد خود می پسندیدند دلخوش گشتند} سوره مومنون آیات53و54

در دنیایی که هر دین و مذهبِ خودساخته ای أنا الحق گویان به دنبال جذب جاهلان و جوانانِ ساده اندیش است تکلیفِ مبلّغان اسلام ناب است تا کام  تشنۀ جوانانِ حق طلب را با بیانِ زیبایی های دینِ اسلام آشنا نمایند. از این روی روحانی مسجد نیز به اندازه توان خود در این روشنگری سهیم است. وظایف وی در دو بخشِ علمی و اجرایی قابل بررسی می باشد:


بخش علمی و تحقیقی

این بخش می تواند شامل موارد زیرباشد:

1-افزایش پژوهش و مطالعات دینی

دردنیای هزارفرقۀ امروز، جستجو و کسب آگاهی  درمورد  گروه های خودساخته ومنحرف از لوازم طلبه و روحانی به شمارمی آید. اما این امربه شرطی منتج خواهد بود که شخص روحانی باورهای دینی خود را با استمداد از عقل و نقل محکم ساخته وسپس به مطالعه ادیان و مذاهب ساختگی بپردازد. مهم ترین نتیجه این بررسی ها، شناخت جریانات انحرافی و تلاش برای پاسخگویی به شبهات برآمده از این جریانات است.

2- برگزاری جلسات معرفت دینی درمسجد

به منظور آشناسازی جوانان با مکاتب دین نما، ضروریست تا روحانی مسجد در آغاز، با برگزاری  جلسات معرفت دینی ، جوانان را با مبانی دینی ازتوحید تا امامت آشنا ساخته و سپس به واسطه نشست های دوستانه با جوانان، عرفان ها و مذاهب نو ظهوررابرای آنان نقد وبررسی کند. این جلسات، نیازمند کسی است که درزمینه جریان شناسیِ فرقه ها بررسی ومطالعه ای داشته باشد لذا اگر شخصِ روحانی مسجد ازحیث علمی بتواند این نشست ها را مدیریت کند فهو المطلوب و إلّا می تواند از کارشناسان مدعو استفاده نماید. روحانی مسجد می تواند این نشست های فرقه شناسی را با محور قراردادن موضوعات ذیل برگزارنماید:

*بررسی تاریخچه و چگونگی شکل گیری فرقه های کاذب

 بی شک آگاهی ازدلایلی که موجب پیدایش یک گروه خاص شده اند می تواند پاسخ برخی شبهات را هم با خود آشکارسازد. فلذا روحانی مسجد یا کارشناسِ مدعو، با تشریح دلایلی چون تمایلات نسانی( برای عرفانهای کاذبی مانند اوشو ، کریشنا و. . )، فرار از جنگ وجهاد(برای صوفیه و. . )، برنامه های استعماری و استکباری(برای وهابیت و بهایت و شیطان پرستی ) ودیگر دلایل می توانند پوچی و بی معنا بودن آنهارا بیان نمایند.

*نقد ماهوی و محتوایی به باورهای مکاتب کاذب

جوانان، به دنبال معنا و معنویت اند لذا ظاهرِفریبندۀ فرقه های مختلف آنان رام خود میکند. در این راستا روحانی مسجد یاکارشناسِ مدعو می تواند با بررسی مطالب و عملکرد سران و افرادِ گروه های منحرف و ... محتوای بی معنای آنان را برای جوانان روشن سازد.

3-تشویق جوانان به تحقیق

یکی ازبرکات برگزاری جلسات معرفت دینی، برانگیختن جوانان به تحقیق و پرسشگری درباره موضوعات مختلف است؛ روحیۀ پرسشگری موجب می شود تا جوانان، هر مطلب و گفته ای را به راحتی نپذیرند و اگر این روحیه با فطرت اسلامی  عجین شده باشد جوانان برای درستی هرمطلبی آن را در ابتدا با مبانی اسلام سنجیده و در صورت عدم تطابق با اصول اسلام، آن مطلب را طرد خواهند نمود.

4-بررسی کتاب ها، مقالات و جزواتِ فرقه های مختلف و مطالعه نقد هایی که برآنها شده است.

5-استفاده از اطلاعات و نظرات اساتیدی که در زمینۀ جریانات منحرف دینی فعالیت داشته اند.


بخش اجرایی

1-مروری برمطالب منتشرشده در شبکه های مجازی

شاید یکی ازآثارحضور درشبکه های مجازی، اطلاع از مطالبی است که بصورت هدفمند، اعتقادات غلطی را به ذهن جوانان وارد کرده وبا تکرار آن مطالب زمینۀ انحراف فکری آنان را فراهم می کنند. روحانی مسجد  بارجوع به فضاهای مجازی می تواند ابتدا تفکرات مخرب را شناسایی کرده وسپس به پاسخگویی مناسب و منطقی درهمان فضا بپردازد. این امر می تواند به همراهی عده ای از جوانان متعهد مسجدی با نظارت و ارشاد روحانی مسجد نیز صورت گیرد.

2- ریشه یابی رفتارها و گفتارهای مغایر با مبانی دینی

برخی از جوانان محل و یا نمازگزارانِ جوان، ناآگاهانه ازبعضی نشانه ها، رفتارها، کتب ویا نشریاتی که متعلق به گروه

های شیطان پرستی و صوفیه و دیگرعرفان های دروغین هستند استفاده می کنند. روحانی مسجد دراین مورد می تواند با ارتباطی صمیمانه، آنان را با سوالاتی درمورد این گروه ها مواجه سازد وبا توضیح انحرافات و بی مبنا بودن این گروه ها پوچی آنها را برای چوانان توضیح دهد.

3- پاسخ های قاطع و روشن به  شبهات جوانان

جوانان برای شنیدن دغدغه ها و شبهات دینی  خود به دنبال مرجع و محفلی هستند تا پاسخ های منطقی دریافت نمایند لذا روحانی مسجد می تواند با استفاده از نشست های دوستانه­ای که در مسجد برقرار می کند، ازیک سو از تازه ترین شبهات آگاهی یابد و از دیگر سو پاسخگوی سوالات آنان باشدو بدیهی است درصورتی که روحانی مسجد پاسخ را نمی داند بایستی آن را به جستجوی بیشتر موکول کند و در این جستجو می تواند جوانان را نیز مشارکت دهد.

4- توجیه و توضیح درمورد خطرات گروه های فکری منحرف برای نمازگزاران

 روحانی مسجد می تواند با بهره گیری ازفرصت بین دو نماز، سخنرانی کوتاهی درموردفرقه های نوظهور بیان کند و یا بعداز نماز مغربین می تواند با استفاده از ابزار روز مانند ویدیو پروژکتور و پاور پونت، نمازگزاران  را در جریان آثار مخرب این گروه ها قراردهد. تهیه فیلم و جزوه توسط جوانان مسجدی وعلاقمند به این موضوع نیز می تواند روحانی مسجد را در این زمینه یاری رساند.

5- تلاش در بازنگری اهل مسجد درمورد جوانان فریب خورده

 برخورد برخی از نمازگزاران و اهل مسجد با جوانانی که در دام فرقه های دروغین افتاده اند مطلوب نیست فلذا روحانی مسجد می باید با شیوه های مختلف، رفتار و گفتار آنان را نسبت به این دسته از جوانان اصلاح نماید.


 نتیجه

 همانگونه که فرقه های باطل به یک باره به وجود نیامده اند مقابله با آنان نیز با برنامه های لحظه ای وگذرا نتیجۀ مطلوبی نخواهد داشت فلذا آنچه که مربوط به روحانی مسجد است آن است که  وی با بهره گیری از پژوهش و فعالیت های فرهنگی و درک صحیح از نیازهای معنوی جوانان، گامی هرچند محدود اما مثمر ثمر دراین عرصه بردارد.