مراسم قرآن به سر گرفتن
۱۳۹۴/۰۴/۱۴

مراسم قرآن به سر گرفتن

 مرحوم کافی در حرم حضرت معصومه  
شهادت حضرت امیر  
 آقای مرتضوی
 
 محمدرضا طاهری
 
 شیخ حسین انصاریان
 
 سید مهدی میرداماد
 
 حجت الاسلام میرباقری
 
 حجت الاسلام رفیعی
 
 حاج محمود کریمی