دعای جوشن کبیر
۱۳۹۴/۰۴/۱۴

دعای جوشن کبیر

 
استغفرالله

 دعای جوشن کبیر با صدای حاج میثم مطیعی
 
 
 دعای جوشن کبیر با صدای آقای موسی اسدی
 
 
 دعای جوشن کبیر با صدای آقای موسوی قهار
 
 
 دعای جوشن کبیر با صدای آقای مقدسی
 
 
  دعای جوشن کبیر با صدای آقای مرشدلو
 
 

دعای جوشن کبیر با صدای قاری عرب

 
 
 دعای جوشن کبیر با صدای آقای حاج محمدرضا طاهری
 
 
 دعای جوشن کبیر با صدای آقای سید مهدی میرداماد