بیانات رهبری در خصوص اعتکاف
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
عنوان فایل اندازه  
بیانات رهبری در خصوص اعتکاف1                         ٨٣٣,٥ KB
بیانات رهبری در خصوص اعتکاف2                         ٤,٥٩٨,٥ KB