آیة اللّه‏ العظمى بهجت (رحمت الله علیه)
۱۳۹۴/۰۲/۰۶

س : آیا اعتکاف به زمانهاى ویژه‏اى اختصاص دارد؟ و بهترین زمان جهت اعتکاف چیست؟ ج : در هر زمانى که روزه در آن ایام صحیح است اعتکاف نیز جایز و صحیح است و بهترین اوقات اعتکاف، ماه رمضان و برترین اوقات رمضان، دهه آخر آن است.

س : آیا اعتکاف به زمانهاى ویژه‏اى اختصاص دارد؟ و بهترین زمان جهت اعتکاف چیست؟
ج : در هر زمانى که روزه در آن ایام صحیح است اعتکاف نیز جایز و صحیح است و بهترین اوقات اعتکاف، ماه رمضان و برترین اوقات رمضان، دهه آخر آن است.
س : اعتکاف به نیابت از میّت یا حىّ چه حکمى دارد؟
ج : اعتکاف به نیابت از میّت صحیح است و صحت آن به نیابت از حىّ محل تأمل است.
س : آیا در اعتکاف، زن باید از شوهر خود اجازه بگیرد؟
ج : در صورتى که اعتکاف او منافى با حق شوهر باشد، اجازه لازم است و با عدم منافات هم احتیاط در اجازه است.
س : آیا فرزند لازم است که براى اعتکاف از پدر خود اجازه بگیرد؟
ج : اگر اعتکاف فرزند مستلزم آزار و اذیت آنها باشد، اجازه پدر و مادر لازم است.
س : آیا معتکف مى‏تواند از اعتکاف منصرف شود؟
ج : برگشت و انصراف از اعتکاف در واجب معین و هم چنین در غیرمعین، بعد از تمام شدن دو روز جایز نیست و منظور از دو روز، غروب روز دوم است و در صورتى که هنگام نیّت اعتکاف، شرط رجوع داشته است، مى‏تواند هر وقت خواست از اعتکاف دست بردارد؛ هرچند روز سوم هم باشد.
س : مکانهایى همچون بام و زیر زمین مسجد که شک داریم جزو مسجد است یا نه، آیا مى‏توان در حین اعتکاف به آنجا رفت؟
ج : در حال اعتکاف نزول به سرداب (زیرزمین) مسجد و رفتن به بام مسجد جایز است، ولى مقدار اضافى اگر جزئیتش مشکوک باشد، رفتن به آنجا جایز نیست.
س : آیا آنچه بر مُحرم حرام است، بر معتکف هم حرام است؟
ج : محرمات احرام بر معتکف حرام نیست، مگر بعضى از محرمات.
س : آیا اعتکاف بچه ممیّز صحیح است؟
ج : صحیح است.