مسجد فقط جای اقامه چند رکعت نماز نیست
۱۳۹۱/۱۲/۱۹

ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب آورند. اگر کسی خیال کند که در مسجد، فقط چند رکعت نماز می خوانند و بیرون می آیند و این چه تأثیری دارد، خطاست.

مسجد، نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسلامی ما، بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخ، منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسلامی بزرگی شده است.

مثلاً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا، مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه‌ی نظامی استعمار فرانسوی ها بودند، از مساجد شروع شد، که به پیروزی هم رسید و کشورها استقلال پیدا کردند.

انقلاب در این کشورها هم، آن روزی رو به شکست رفت و دوباره ملت‌ها استقلال خودشان را از دست دادند که رابطه ی خود را با مساجد و با دین و ایمان مساجد قطع کردند.(۱)

مسجد یکی از علل پیروزی انقلابیکی از علل پیروزی این انقلاب مبارک در ایران اسلامی و یا لااقل سهولت این پیروزی، این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند؛ جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعلام، مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم، تربیت، روشنگری افکار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند و مسجد، مرکزی برای حرکت، آگاهی، نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خود فروخته‌ی رژیم طاغوت شد.

در دوره مشروطیت هم همین طور بوده است؛ در دوره‌ی ملی شدن صنعت نفت هم تا حدودی همین طور بود؛ در زمان انقلاب هم که این مسأله، به حد اعلی رسید. (۲) مساجد کانون حرکت های انقلابیما با مساجد و مجلس تبلیغ چه کرده ایم و چه می خواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمان بکنیم. در همه ی مراحل این تاریخ پر افتخار، مساجد همیشه پایگاه دینداری و حرکت مردم در جهت دین بوده است.

شما خودتان یادتان است، که انقلاب از مساجد شروع شد؛ امروز هم در هنگامی که حرکت و بسیج مردم مطرح می شود، چه سیاسی و چه نظامی، باز مساجد کانونند؛ این برکت مساجد است؛ لیکن مساجد که فقط در و دیوار نیست. این سوال واجبی است که ما باید از خودمان بکنیم، و اگر نکنیم، دیگران از ما سوال می کنند که شما برای تحول بخشیدن و پیشرفت دادن به مساجد چه کارهایی می‌خواهد بکنید و چه برنامه هایی در پیش دارید. (۳)

مسجد فقط جای اقامه چند رکعت نماز نیستملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری و استقامت ملی به حساب آورند. اگر کسی خیال کند که در مسجد، فقط چند رکعت نماز می خوانند و بیرون می آیند و این چه تأثیری دارد، خطاست.

این طور نیست.اولاً اگر همان چند رکعت نماز هم با چشم بصیرت نگاه شود، خود نماز که به زبان مشرع مقدس نماز و اذان، خیرالعمل و فلاح است، مایه‌ی برکات زیادی می‌شود. نماز یک ملت را به قیام لله وادار می‌کند. نماز انسان‌ها را از فساد دور و به خلوص و فداکاری نزدیک می‌کند. (۴)

پی نوشت:۱-بیانات در دیدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی ماه ۱۹/۱۰/۱۳۷۵۲. همان۳- سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط کشور در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان ۱۴/۲/۱۳۷۰۴۸۴-همان.