«کتاب جایگاه مسجد درحکومت اسلامی» هفته دوم اسفند 91
۱۳۹۱/۱۲/۱۱

مقدمه:
مسجد ، همواره مهمترین پایگاه ، پناهگاه و سنگر دفاع از حریم دین مقدس اسلام و تجلی گاه، عبادت، خضوع و خشوع به درگاه پروردگار عالمیان بوده است. جایگاه رفیع و نقش سازنده و موثر این پایگاه دینی در انتقال آموزه های اصیل دینی و ارتقای و اعتلای تربیت صحیح اسلامی و کارکردهای وسیع آن در دوره رسالت رسول اعظم و ائمه اطهار «علیهم السلام » موجب شده است  که مسجد به عنوان کانون تمامی فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی به شمار آید . 
هر جامعه ای برای تلطیف روان انسانها و جلوگیری از معاصی نیازمند معنویت است. وجود مکان های مقدسی نظیر مسجد، لازمه تقویت چنین معنویتی در جامعه است.

برای آگاهی بیشتر لطفاً مقالات زیر را کلیک نمائید.

hokomat 1 ۱. نقش و جایگاه مساجد در حکومت اسلامی 


hokomat 2 ۲. دین دولتی و دولت دینی با تأکید بر تعامل دین و دولت در پایگاه مسجد  hokomat 3 ۳. مسجد و دولت رابطه استراتژیک دارند؟ 


hokomat 4 ۴. نقش و جایگاه مسجد در حکومت اسلامی


hokomat 5 ۵. نقش و جایگاه مسجد در حکومت اسلامی 


hokomat 6 ۶. مسجد در صدر اسلام و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی 


hokomat 7 ۷. جایگاه مسجد در حکومت اسلامی    


hokomat 8 ۸. بررسی و نقد یک دیدگاه عرفی درباره رابطه دولت و مسجد