« کتاب مسجد و مدیریت فرهنگی» هفته چهارم دی 91
۱۳۹۱/۱۰/۲۳

« کتاب مسجد و مدیریت فرهنگی»

مدیریت مسجد بعدهای مختلفی دارد که یکی از آن‌ها بُعد فرهنگی است. وقتی مدیریت فرهنگی مسجد موفق خواهد بود که ویژگی‌های زیر را در بر داشته باشد.
الف) شناخت شیوه‌های مؤثر و بی‌عیب و نقص پیامبر بزرگوار اسلام (صل‌الله‌علیه‌وآله)و امام علی(علیه‌السلام)در هدایت و تربیت انسان‌ها.
ب) به‌کارگیری اصول مدیریت فرهنگی:
۱. زمان‌شناسی و بهره‌گیری از زمان در ابعاد سه‌گانه.
۲. دین‌محوری و اینکه دین رکن اساسی مدیریت فرهنگی است.
۳. انسان‌مداری.
ج) شناخت موانع و آفات که به شکل‌هایی گوناگون حاصل کارهای فرهنگی و تربیت دینی را از بین می‌برد.

برای آگاهی بیشترلطفاً مقالات زیر را کلیک نمائید.


۱. شیوه‌های مدیریت فرهنگی در مسجد

۲. مدیریت فرهنگی مسجد

 

۳. نقش مساجد در فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش‌ها

۴. مساجد، نماد فرهنگ و تمدن اسلامی مبتنی بر نظریه «مساجد معجزه دوم پیامبراعظم(ص)»
۵. مهندسی فرهنگی مسجد در جامعه جهانی
۶. نقش تاریخی مساجد در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

 


۷. نقش مسجد در مقابله با جریان‌های ضد فرهنگ
۸. ویژگی‌های مدیریت فرهنگ در مساجد

۹. تأثیرات فرهنگی تربیتی مساجد با تکیه بر مساجد اصفهان و نیشابور
۱۰. مسجد کانون استقلال فرهنگی
۱۱. نقش مسجد در فرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش‌ها
۱۲. شاخص های مناسب برای گزینش مدیران فرهنگی

۱۳. مسجد و استقلال فرهنگی

۱۴. مراکز دینی و فرهنگ در روند هویت یابی ها، طی جهانی شدن

۱۵. مسجد و فرهنگ انتظار